(Om inget annat anges är det fri entré och i S:t Johannes kyrka, Malmö)

Söndag 9 februari kl 16.00
Beethoven Mässa op 86

Suzanne Flink, sopran. Katarina Lundborg, alt. Martin Hultkvist, tenor. Andreas Landin, bas. Orkester. Johann Soustro, konsertmästare.
Christian Schultze, dirigent
Fri entré

Söndag 22 mars kl 16.00
Magnificat

På Jungfru Marie bebådelsedag framför S:t Johannes kammarkör Kim Andre Anresens Magnificat för kör, stråkar och orgel. Sabina Zweiacker, sopran. Orkester. Mats Hultkvist, orgel. Christian Schultze, dirigent.
Fri entré.

Söndag 12 april kl 11.00
Medverkan i påskdagens högmässa.

30 april – 3 maj
Konsertresa till Venedig/Italien. Konserter i San Giovanni in Bragora (Vivaldis dopkyrka) och Ognissantikyrkan.

Söndag 17 maj kl 16.00
Sjung till Herrens ära!

S:t Johannes kammarkör framför ett varierat program med inslag av vårsånger som inramas av två motter av J.S. Bach. Christian Schultze, dirigent.
Fri entré.

Söndag 14 juni kl 15.00 (OBS tiden)
Musik för 2 orglar och kör!
Nog skulle man ha velat vara med i Paris 1901 när Messe Solennelle framfördes för första gången. På den stora orgel i Saint Sulpicekyrkan spelade Charles Marie Widor och på kyrkans andra orgel satt kompositören, vid det laget tillika organist i Notre Dame, Louis Vierne. Med Johanneskyrkans båda läktarorglar har vi nu möjlighet att återge denna unika klangvärld tillsammans med S:t Johannes kammarkör och organisterna Hans Fagius och Mats Hultkvist.
Fri entré.

Medlemmar ur kammarkören och Johanneskören medverkar dessutom regelbundet i högmässorna och bildar då Johanneskyrkans Koralkör.