(Om inget annat anges är det fri entré och i S:t Johannes kyrka, Malmö)

Lördag 9 februari kl 19.00 Allhelgonakyrkan i Lund
9-9-9
Konsert med nio körer som sjunger nyskrivna verk.

Söndag 31 mars kl 16.00
Johannespassionen
Johann Sebastian Bachs Johannespassionen från 1724 framförs av S:t Johannes kammarkör med barockorkester under ledning av Lena Tove.
Evangelist: Leif Aruhn-Solén
Jesus: Tor Lind
Sopran: Synnöve Ekström
Alt: Daniel Carlsson
Bas: Roman Tsotsalas
Christian Schultze, dirigent

Söndag 19 maj kl 16.00
Kör, orgel och Sankta Cecilia
Under våren 2018 invigs Johanneskyrkans nya kororgel som byggs på norra sidoläktaren. Detta firas bl a genom denna konsert där det framförs verk för kör och orgel av bl a Mendelssohn och Dvorák. Dessutom framförs Benjamin Brittens ”Hymn till Sankta Cecilia”.