(Om inget annat anges är det fri entré och i S:t Johannes kyrka, Malmö)

Söndag 9 februari kl 16.00
Beethoven Mässa op 86

Suzanne Flink, sopran. Katarina Lundborg, alt. Martin Hultkvist, tenor. Andreas Landin, bas. Orkester. Johann Soustro, konsertmästare.
Christian Schultze, dirigent
Fri entré

Söndag 22 mars kl 16.00
Magnificat

På Jungfru Marie bebådelsedag framför S:t Johannes kammarkör Kim Andre Anresens Magnificat för kör, stråkar och orgel. Sabina Zweiacker, sopran. Orkester. Mats Hultkvist, orgel. Christian Schultze, dirigent.
Fri entré.

Söndag 20 september kl 16.00
Sjung till Herrens ära!

S:t Johannes kammarkör framför ett varierat program med bl a Mendelssohns ”Hear my prayer”, Lars-Erik Larssons ”Missa Brevis och Johann Sebastian Bachs motett ”Lobet dem Herrn”. Mats Hultkvist medverkar med orgel. Christian Schultze, dirigent
Fri entré.

Söndag 29 november (1:a advent) kl 18.00
Bachs Juloratorium del 1-3

Medlemmar ur kammarkören och Johanneskören medverkar dessutom regelbundet i högmässorna och bildar då Johanneskyrkans Koralkör.